Bedieningsvoorschriften

 

Individueel gestookte centraleverwarmingsketel (van toepassing op zowel met als zonder warmwatervoorziening)

 

A. De installatie omvat de volgende componenten:

 • 1 Gasgestookt cv toestel met warm watervoorziening
 • 1 Druk expansievat met inhoud van 18 liter met een voordruk van 0,5 bar
 • 1 Kamerthermostaat
 • 1 Overstort veiligheidsventiel (afgesteld op een max. druk van 3 bar)
 • - Benodigde radiatoren, opgesteld in de te verwarmen ruimten
 • 1 Vulpunt met manometer
 • 1 Vulslang compleet met aansluitwartel
 • 1 Vulkraansleutel
 • 1 Ontluchtingssleutel
 • 1 Inlaatcombinatie in de koud wateraansluiting

B. Het vullen van de cv installatie:

 • Circulatiepomp stil zetten voordat u de ketel vult (stekker uit wandcontactdoos en cv-ketel laten afkoelen).
 • De installatie d.m.v. de bijgeleverde vulslang op de waterleiding aansluiten.
 • De slang aan de vul- en aftapkraan koppelen en laten vollopen met water, zodat de lucht die in de slang zit niet in de installatie wordt gebracht.
 • Na het vullen de radiatoren ontluchten m.b.v. het bijgeleverde sleuteltje. Het ontluchtingssleuteltje bevindt zich op de radiatoren.
 • Open de hoogste punten in de installatie zodat de resterende lucht kan ontsnappen.
 • Als de betreffende radiator vol is, zal het ontluchtingskraan water gaan spuiten. Sluit hierna het kraantje.
 • Als de installatie ontlucht is, laat u de waterdruk in de installatie oplopen tot 2 bar (in koude toestand). Dit kunt u aflezen op de aangebrachte manometer, welke zich bevindt in de buurt van het vulpunt.
 • Als deze druk bereikt is, sluit u eerst de waterkraan en daarna de vulkraan aan op de installatie. Vervolgens koppelt u de slang af.

Wanneer de druk in de installatie zakt onder de normale waarde (1 bar) betekent dit dat de installatie water heeft verloren en dient te worden bijgevuld. Nieuwe installaties moet u in het begin een paar maal per jaar bijvullen. Dit komt door de afscheiding van de nog aanwezige zuurstof. Bij oudere installaties met een druk onder de normale waarde kan er iets anders aan de hand zijn.

 

C. Het ontluchten van de warm watervoorziening:

 • Opent u alle warm water aftappunten na elkaar. Het water zolang laten stromen tot de leidingen geheel ontlucht zijn.

D. Het in bedrijf stellen van het toestel:

 • Controleer de druk in het CV-systeem (1½ - 2 bar).
 • Open de toestel gaskraan.
 • Stel de kamerthermostaat op 25ºC in.
 • Schakel de elektrische stroom in en controleer of de circulatiepomp loopt (te voelen aan een lichte trilling van het pomphuis).
 • De pomp mag nimmer in werking zijn als de installatie niet met water gevuld is. Ontsteek de waakvlam van de cv-ketel volgens bijschrift (dat door de fabrikant bij de ketel wordt geleverd.) Bij elektronische ontsteking niet van toepassing.
 • Het toestel zal nu automatisch functioneren, zowel voor cv als voor de warm watervoorziening.
 • Zet nu de thermostaat op de gewenste waarde.

E. Buiten bedrijf stellen:

 • Wij bevelen aan om het toestel gedurende het gehele stookseizoen in bedrijf te laten, ook ’s nachts. Dit is i.v.m. bevriezingsgevaar van de cv- en waterleiding. Wel kunt u bij afwezigheid en 's nachts de kamerthermostaat op een lagere stand instellen, zodat het gasverbruik tot een minimum beperkt wordt. Het is niet raadzaam de nachtverlaging groter dan 4ºC te kiezen i.v.m. te lange opwarmperiode 's ochtends.
 • Het buiten bedrijf stellen geschiedt eenvoudig door de gaskraan van het toestel te sluiten en de stekker uit de wandcontactdoos te halen.
 • Wanneer het toestel buiten bedrijf is gesteld en er bestaat kans op bevriezing moet de gehele installatie worden afgetapt.

F. Onderhoud:

 • U DIENT ELK JAAR PERIODIEK ONDERHOUD TE LATEN VERRICHTEN DOOR EEN ERKEND INSTALLATEUR!
  Deze eis wordt gesteld door de fabrikant i.v.m. eventuele garantie op onderdelen en/of storingen.
  Indien u gedurende de garantieperiode door derden wijzigingen aan laat brengen aan de standaard cv installatie, vervalt de garantie (bijv. vloerverwarming door derden, de- of bijmonteren van radiatoren of het vervangen van de thermostaat, etc.)