Ontwerp & Engineering

Een goed ontwerp is de basis voor succes.


Door ervaring weten we als geen ander waar een goed, esthetisch mooi ontwerp aan moet voldoen.


Vanuit een bestek, programma van eisen of een ontwerpschets wordt een eerste model gemaakt.
Hiermee worden eventuele knelpunten in de ontwerpfase al ondervangen. Op basis van het Model wordt de inkoop aangestuurd via het CAD-CAM model.

Producten worden vanuit de opmaak gekoppeld aan de beschikbaarheid van fabricaat producten en eventuele op maat producten. Hiermee worden fouten in de maatvoering en materiaal verspilling tot het minimale gereduceerd, wat resulteert in een juiste kosten verhouding.